Peruutusehdot

Yksittäisten hotellihuoneiden peruutusehdot (1-5 huonetta)

Varauksen voi peruuttaa kuluitta tulopäivänä klo 18.00 mennessä.
Pakettivarauksen (teatteripaketti tms. paketti) voi peruuttaa kuluitta kahta viikkoa ennen saapumista.

No show -tapauksissa hotellilla on oikeus veloittaa asiakkaalta yhden yön täysi hinta tai paketissa koko paketin hinta.

Ryhmät: 6 huonetta tai enemmän:

Peruutusehdot – ryhmä- ja kokousvaraukset

Voidaksemme taata, että ryhmä- ja kokousjärjestelymme onnistuvat sovitulla tavalla edellytämme, että seuraavia ehtoja ja suosituksia noudatetaan, mikäli ei ole erikseen toisin sovittu.

Kokoustilavaraukset:

Varaukset:
Tilavarauksesta tulee sitova, kun varaus on asiakkaan puolesta vahvistettu.

Tilaan kuuluvat palvelut:
Yleisvalaistus, lämmitys, normaali sähkönkulutus ja yleissiivous sisältyy kokonaishintaan. Tavanomaisesta poikkeava sähkönkulutus ja siivous veloitetaan erikseen. Kokousvälineistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Muista kuin hotellille kuuluvista välineistä veloitamme niistä hotellille aiheutuneet kustannukset.

Majoitus:

Mikäli majoituksesta ei ole tehty erillistä sopimusta, noudatetaan yleisiä toimitusehtoja:

Ennakkomaksut:
Hotellilla on oikeus periä majoituksesta ennakkomaksua. Tämä määritellään aina tapauskohtaisesti.
Mikäli ennakkomaksu on sovittu, niin huoneet, joista ei ole maksettu ennakkomaksuja määräaikaan mennessä, palautuvat hotellin käyttöön.

Peruutusehdot:
Tilaajalle on oikeus seuraavien peruutusaikojen puitteissa perua majoitusvarauksensa ilman korvausvelvollisuutta hotellille:

10-30 huonetta 31-60 huonetta yli 61 huonetta
100 % varauksesta 21 vrk 45 vrk 90 vrk
50 % varauksesta 14 vrk 21 vrk 60 vrk
25 % varauksesta 7 vrk 14 vrk 21 vrk

Myöhemmin tapahtuneista tai edellä mainitun huonemäärän ylittävistä peruutuksista hotellilla on oikeus veloittaa täysimääräisesti koko varauksen ajalta. Muutokset varaukseen tulee tehdä aina kirjallisesti.

Nimilista:
Nimilista tulee lähettää hotellille viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden ajankohtaa. Listasta tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:

  • nimi

  • huonejako

  • mahdollinen poikkeava tulo- ja lähtöpäivä

Mikäli halutaan, ettei majoituskorttia tarvitse täyttää, niin nimilistassa tulee lisäksi olla seuraavat tiedot:

  • kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
  • syntymäaika

  • ulkolaisilta passinnumero ja kotimaa

Ravintolapalvelut:

Tilavaraus:
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Tilavaraus vahvistetaan aina tilaajalle kirjallisesti. Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle.

Ennakkomaksu:
Sovitaan erikseen tilaajan kanssa varauskohtaisesti.

Henkilömäärä:
Ravintolapalvelujen tilaus on voimassa tilattaessa ilmoitetulla henkilömäärällä, jota tilaaja voi tarkentaa yhtä (1) viikkoa ennen tilaisuutta kuitenkin niin, että +/- 10 % muutoksen voi esittää vielä kahta (2) vuorokautta ennen tilaisuutta. Jos lopullisen osanottajamäärän pienenemisestä on ilmoitettu vähemmän kuin kahta (2) vuorokautta ennen tilaisuuden alkua tai ei ole ilmoitettu lainkaan, on ravintolalla oikeus veloittaa tarjoilun sopimushinta. Juomien kohdalla tämä tarkoittaa pilalle meneviä juomia, jotka on tilaisuutta varten hankittu tai valmistettu.

Muut ehdot:

Erikoisjärjestelyt:
Mikäli hotelli tai ravintola hankkii tilaajan toivomuksesta erikoislupia, tanssiin tai ohjelmien esittämiseen tai tilaajan toivomuksesta ryhtyy muihin erikoisjärjestelyihin, tilaaja sitoutuu maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

Tilaajan vastuu:
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjä tai yleisö aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin / kokouspaikalle tuomistaan laitteista tai irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaajan tulee nimetä tilaisuudelleen vastuuhenkilö.

Tilapäiset rakenteet:
Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin, pystyttää tai kiinnittää tilapäisiä rakenteita, opasteita tai muuta sopimatta tästä erikseen hotellin tai ravintolan kanssa.

Sopimuksen siirto:
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin tai ravintolan suostumusta.

Muutokset:
Sopimuksia koskevat muutokset tulee tehdä aina kirjallisesti.