Tietosuojaseloste

Hotelli Waltikan asiakasrekisteri

Zepter Oy / Hotelli Waltikka kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen.

  • Rekisterinpitäjä: Zepter Oy c/o Hotelli Waltikka
  • Y-tunnus: 2636220-2

  • Yhteystiedot: Hakalantie 6, PL 179, 37600 Valkeakoski, info (at) waltikka.fi

  • Rekisterin nimi: Hotelli Waltikan asiakasrekisteri.

Tarkastusoikeus

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön:

  • Postilla: Hotelli Waltikka, PL 179, 37601 Valkeakoski

  • Sähköpostilla: info@waltikka.fi

Voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen yllä oleviin osoitteisiin.

Rekisterin käyttötarkoitus

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Mikäli asiakas ei ole kieltänyt suoramarkkinointia, voidaan rekisteriä käyttää suoramarkkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot, jotka on annettu varausta tehdessä (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritystiedot). Asiakkaan varaushistoria sekä asiakastilastot.

Tietolähteet

Asiakas on varausta tehdessä antanut tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja emme luovuta emmekä myy muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä saa käyttää ainoastaan Hotelli Waltikan henkilökunnasta ne, jotka sitä työssänsä tarvitsee. Rekisteri sijaitsee Hotelli Waltikan lukituissa tiloissa niin paperisena versiona (majoituskortit) kuin sähköisenä (asiakasrekisterinä). Pääsy ulkopuolisilta on estetty palomuurilla.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Mikäli palvelussa käytämme muita palveluntarjoajia, niin palvelun sujumisen vuoksi voimme antaa heidän käyttöönsä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Muut palveluntarjoajat eivät saa käyttää rekisterin tietoja muuhun kuin ko. palvelukokonaisuuden toteuttamiseen.

Päivitetty 25.5.2018